Årsmöte 2019-07-28
Tjurkö Intresseförening håller årsmöte 2019-07-28 kl. 16.00

--Inkommen motion--
Med anledning av dagens diskussion (årsmötet 2018) angående familjemedlemskap:
Jag föreslår ett medlemskap per fastighet. Så sker idag t.ex. i en bostadsrättsförening.
Jag önskar att ni tar mitt förslag som motion på nästa årsmöte 2019 i samband med stadgeändring.

Mötet är som vanligt i föreningslokalen.