Årsmöte 2020-07-26
Årets årsmöte kommer att hållas, vid fritidslokalen, 26/7 kl 16.00.
P.g.a av pandemin blir det lite annorlunda.
Mötet kommer att hållas ute.
Vi ber er att begränsa antalet närvarande till 1 person/familj.
Detta påverkar inte ev. röstning, då familjemedlemskap endast medger 1 röst.
Fika kommer vi tyvärr inte bjuda på, eftersom hanteringen kan medföra smittospridning.


Tjurkö intresseförening önskar alla medlemmar en trevlig sommar.
Var rädda om varandra och håll avståndet!