Medlemsavgift 2020-2021
Det är dags att betala in medlemsavgiften!
Enskilt medlemsskap: 150kr
Familjemedlemsskap: 200kr
Bankgiro 690-4270
Betala helst juli o augusti!
Vänligen uppge namn/namnen på inbetalningen.
Eller maila namnen på info@tjurko.se i samband med inbetalningen!