Inbetalning medlemsavgift
Tyvärr har informationen om medlemspriserna på inbetalningskortet uteblivet som skickats ut.
Detta gäller:
Enskild 150:- och familj 200:-
Familj alltså fler än en person = 200:-

OBS!
Glöm INTE att ange namn/namnen på inbetalningen eller via tex mail till info@tjurko.se.

Bg: 690-4270